Köp Priligy Generisk Online

Priligy Generisk
Du är med Priligy generisk är äntligen ett effektivt sätt att män i sängen längre. Detta är möjligt tack vare läkemedlet dapoxetin 60 mg. Det blockerar en kemisk budbärare i kroppen som är ansvarig för utlösning. Genom att blockera toppen kommer att försenas i enlighet därmed.

Priligy Generisk 60mg

  Förpackning Bonus Pris Styckpris Beställ
  60mg x 10 piller   544.94 kr 54.49 kr Lägg i varukorg
  60mg x 20 piller   937.38 kr 46.59 kr Lägg i varukorg
  60mg x 30 piller   1245.27 kr 41.36 kr Lägg i varukorg
  60mg x 60 piller   2075.92 kr 34.55 kr Lägg i varukorg
  60mg x 90 piller   2868.20 kr 31.89 kr Lägg i varukorg
  60mg x 120 piller   3680.57 kr 30.65 kr Lägg i varukorg
  60mg x 180 piller   4990.46 kr 27.74 kr Lägg i varukorg

Läkemedelsinformation om Priligy Generisk

Användning

Dapoxetine tillhör en klass av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Denna kortverkande inhibitor används för att behandla tidig utlösning hos män.

Dosering och riktning

Ta Dapoxetine genom munnen med ett glas vatten, med eller utan mat. Undvik kapning, krossning eller tugga detta läkemedel. Ta inte medicinen oftare än vad som anges. Ge inte upp med det utom på inrådan av din läkare. Det kan behöva tid för medicinen att hjälpa. Rådgör med din läkare om lämplig dos för dig.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar Dapoxetine läkare eller apoteket om du är allergisk mot det, eller om du har andra allergier. Informera din läkare eller apoteket om du har bipolär förvirring, öga, lever-eller njurproblem. Äldre folk kan vara mer känsliga för biverkningar av läkemedlet. Under graviditeten denna behandling bör användas endast när starkt behov. Eftersom detta medikament kan absorberas genom huden, bör kvinnor som är gravida eller kan bli gravida inte manipulera detta läkemedel.

Kontraindikationer

Dapoxetine ska inte användas av gravida / ammande kvinnor eller barn såväl som av patienterna har visat en reaktion på överkänslighet mot det.

Möjliga bieffekter

De vanligaste biverkningarna är snabb och oregelbunden puls, tremor, ångest, dimsyn, kräkningar, feber, diarrhoeia, etc. En mycket allvarlig allergisk reaktion inträffar sällan. Många människor använder detta läkemedel inte har allvarliga biverkningar. Vänd dig till din läkare eller apotekspersonal för mer information. Om du märker biverkningar som inte nämns här, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Läkemedelsinteraktion

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om alla receptbelagda och receptfria / naturläkemedel du kan använda innan du använder detta läkemedel. Dapoxetine kan interagera med:
  • MAO -hämmare: Furazolidone, isocarboxazid, linezolid, Moklobemid Tranylcypromin, etc.
  • Antiarytmika: propafenon, kinidin, etc.
  • Serotonin - noradrenalinåterupptagshämmare ( SNRI ): Desvenlafaxine, Duloxetin, Milnacipram, venlafaxin.
  • Antipsykotika ( också kallade neuroleptika ): flufenazin etc.
  • H2 - receptor antagonister: cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin, etc.
Vänd dig till din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Missad dos

Om du har missat din dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om du ser att det är nära tidpunkten för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återgå till det vanliga doseringsschema. Ta inte din dos två gånger.

Överdosering

Om du tror att du har använt för mycket av detta läkemedel söka akut medicinsk vård omedelbart. Symtomen vid överdosering är vanligen bröstsmärta, illamående, oregelbundna hjärtslag, och känslan YR eller svimning.

Lagring

Förvara dina mediciner vid rumstemperatur mellan 20-25 grader C borta från ljus och fukt. Förvara inte dina droger i badrummet. Förvara alla läkemedel borta från räckhåll för barn och husdjur.

Avtal

Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna. Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.